TINH HOA CO., LTD

MST: 5800 470 229

BẢNG GIÁ HOA TẾT 2017

( Có giá trị đến ngày 15/1/2017 (chủ nhật 18/12/2016 âm lịch))

0633 55 31 31 - 0636 522 644 Mobi/ FB/ Zalo: 0933 508 225

www.hoatuoidalat123.com

Lời đầu tiên thay mặt tất cả những người trồng hoa Đà Lạt kính chúc mọi người một năm mới “ an khang thịnh vượng”. Để tạo điều kiện cho qúy khách hàng mua được hoa tươi do chính người dân Đà Lạt trồng, một cách thuận tiện. theo phương châm “ rẻ, bền, đẹp” công ty chúng tôi xin báo giá hoa ly ly, hoa Địa lan và hoa tươi Đà Lạt khác như sau

Hoa Ly Đà Lạt cắt cành

Hoa ly ly Đà Lạt Cam Lửa – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly ly Đà Lạt Cam Lửa – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/1 bó)

Từ 100 Bó : 120,000/Bó- từ 50 Bó : 125/Bó - nhỏ hơn 50 Bó : 135/Bó
Hoa Ly Đà Lạt – Đỏ ù thơm cành 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Đà Lạt – Đỏ ù thơm cành 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đà Lạt – Vàng ù (Concador) 5 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Đà Lạt – Vàng ù (Concador) 5 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbol 4 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm sorbol 4 tai( 5 cành/ 1bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ thơm Đỏ ù 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ thơm Đỏ ù 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly vàng ù (Concador)  4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng ù (Concador) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/ 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ ù (Robina) 3 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ ù (Robina) 3 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa ly Đà Lạt Hồng Nhạt – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly Đà Lạt Hồng Nhạt – Hoa tươi Đà Lạt( 3 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 135,000/chậu- từ 50 chậu : 140,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 150,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 3 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 3 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 80,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ thơm – Đỏ ù 3 tai

Hoa ly đỏ thơm – Đỏ ù 3 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 3 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 3 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ ù (Robina) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ ù (Robina) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbon 5 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm sorbon 5 tai( 5 cành/bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly Hồng Thơm Sorbol- 3 tai

Hoa Ly Ly Hồng Thơm Sorbol- 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly vàng nhọn 4 tai

Hoa Ly vàng nhọn 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 160,000/bó- từ 50 bó : 165,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 175,000/bó
Hoa Ly vàng nhọn 3 tai

Hoa Ly vàng nhọn 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 150,000/bó- từ 50 bó : 155,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 165,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 3 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 4 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 4 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 5 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 5 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 5 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 3 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Vàng nhọn 5 tai

Hoa Ly Vàng nhọn 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 5 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 4 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 4 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó

Hoa Ly Đà Lạt chậu cao

Hoa Ly Đà Lạt – After Eight Hồng – Chậu trung (50-80cm)

Hoa Ly Đà Lạt – After Eight Hồng – Chậu trung (50-80cm)( 3 cây / chậu)

Từ 100 chậu : 85,000/chậu- từ 50 chậu : 90,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 100,000/chậu
Hoa Ly Đà Lạt – Cam Tiny Skyline – Chậu trung (50- 80cm)

Hoa Ly Đà Lạt – Cam Tiny Skyline – Chậu trung (50- 80cm)( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 85,000/chậu- từ 50 chậu : 90,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 100,000/chậu
Hoa ly ly chậu Đà Lạt đỏ ù – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly ly chậu Đà Lạt đỏ ù – hoa tươi Đà Lạt( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 115,000/chậu- từ 50 chậu : 125,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 135,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng Tiber chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Hồng Tiber chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 bó)

Từ 100 chậu : 115,000/chậu- từ 50 chậu : 125,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 125,000/chậu
Hoa Ly Ly chậu Đà Lạt Manissa vàng ù – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly chậu Đà Lạt Manissa vàng ù – Hoa tươi Đà Lạt( 3 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 130,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 145,000/chậu
Hoa Ly Ly Vàng conca D’or  chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Vàng conca D’or chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 chậu)

Từ 100 chậu : 125,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 150,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng Marlon chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Hồng Marlon chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 chậu)

Từ 100 chậu : 125,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 140,000/chậu

Hoa Ly Đà Lạt chậu lùn

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt( 5 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly vàng nhọn lùn 7 – 8 bông/cành

Hoa Ly vàng nhọn lùn 7 – 8 bông/cành( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 65,000/bó- từ 50 bó : 70,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 80,000/bó
Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt( 3 cây/ 1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Tiny Hope Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tiny Hope Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa ly Tiny skyline Cam  – chậu lùn

Hoa ly Tiny skyline Cam – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn

Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Hồng Tiny Pearl Hồng – chậu lùn

Hoa Ly Hồng Tiny Pearl Hồng – chậu lùn( 30 chậu / thùng)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80/chậu
Hoa Ly Tiny Rocket Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tiny Rocket Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu

Dâu Tây chậu, Lavender chậu Đà Lạt

Dâu tây chậu Đà Lạt loại 1

Dâu tây chậu Đà Lạt loại 1( 3 cây/1 chậu)

Từ 50 chậu : 70,000/ chậu- từ 30 chậu : 75,000/ chậu
Dâu tây chậu Đà Lạt -loại 2

Dâu tây chậu Đà Lạt -loại 2( 2 cây/ 1 chậu)

Từ 50 chậu : 60,000/chậu- từ 30 chậu : 65,000/chậu

Hoa Lan Hồ Điệp chậu

Hoa chậu các loại

Hoa chậu Lavender Đà Lạt chậu to

Hoa chậu Lavender Đà Lạt chậu to( chậu to)

Từ 30 chậu : 170,000/chậu - nhỏ hơn 30 chậu : 170,000/chậu

Hoa Địa Lan Đà Lạt

Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden

Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden( Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden, 1 chậu 16 bông)

Từ 1 Chậu : 8,800,000/Chậu- từ 2 Chậu : 8,000,000/Chậu - nhỏ hơn 2 Chậu : 1/Chậu
Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến

Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến( Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến)

Từ 1 Chậu : 13,000,000/Chậu- từ 2 Chậu : 12,000,000/Chậu - nhỏ hơn 2 Chậu : 1/Chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 7 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,150,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 5 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,250,000/chậu- từ 1 chậu : 2,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 7 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,000,000/chậu- từ 1 chậu : 4,250,000/chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 5 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,250,000/chậu- từ 1 chậu : 2,500,000/chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 9 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 7 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 9 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 9 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 9 cành

Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 5 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,750,000/chậu- từ 1 chậu : 4,000,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 7 cành( )

Từ 6 chậu : 5,250,000/chậu- từ 1 chậu : 5,600,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 9 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 6,750,000/chậu- từ 1 chậu : 720,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 9 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,200,000/chậu- từ 1 chậu : 7,650,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 9 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,650,000/chậu- từ 1 chậu : 8,100,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,950,000/chậu- từ 1 chậu : 6,300,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 5 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,000,000/chậu- từ 1 chậu : 2,250,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 5 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,000,000/chậu- từ 1 chậu : 4,250,000/chậu
Địa Lan Vầng Trăng – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vầng Trăng – hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,850,000/chậu- từ 1 chậu : 4,200,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,600,000/chậu- từ 1 chậu : 5,950,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 5 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,250,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 7 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,600,000/chậu- từ 1 chậu : 5,950,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 9 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,200,000/chậu- từ 1 chậu : 7,650,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 5 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,250,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 7 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,950,000/chậu- từ 1 chậu : 6,300,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 9 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,650,000/chậu- từ 1 chậu : 8,100,000/chậu

+ Giá Tết trên với điều kiện khách hàng đặt cọc vào tài khoản công ty Tinh Hoa 1/3 số tiền cọc trước ngày có giá trị và thanh toán đủ 100% trước khi nhận hàng.

+ Quý khách lên kế hoạch và thông báo lấy hàng trước 2 ngày để vận chuyển kịp hàng về tận nhà.

+ Giá trên KHÔNG BAO GỒM PHÍ VẬN CHUYỂN, 1 thùng ly 40 - 50 bó tầm 250- 300k tiền vận chuyển Tết tới nơi khắp toàn quốc.

XEM CÁC LOẠI HOA ĐÀ LẠT THÊM CỤ THỂ TẠI ĐÂY

www.hoatuoidalat123.com

0633 55 31 31 - 0636 522 644 Mobi/ FB/ Zalo: 0933 508 225

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG!

Chúc quý khách buôn may bán đắt
Và chúc 1 năm mới sức khỏe - an khang - thịnh vượng - tràn đầy hạnh phúc