Xem báo giá sỉ hoa tươi 2021
  • Hotline: 0931 113 316
Trang chủĐặt mua

Quý khách vui lòng nhấn phím Ctrl + F5 hoặc xóa lịch sử trình duyệt trước khi đặt hàng

Hoa Ly Đà Lạt cắt cành

Hoa ly ly Đà Lạt Cam Lửa – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly ly Đà Lạt Cam Lửa – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/1 bó)

Từ 100 Bó : 120,000/Bó- từ 50 Bó : 125/Bó - nhỏ hơn 50 Bó : 135/Bó
Hoa Ly Đà Lạt – Đỏ ù thơm cành 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Đà Lạt – Đỏ ù thơm cành 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đà Lạt – Vàng ù (Concador) 5 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Đà Lạt – Vàng ù (Concador) 5 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbol 4 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm sorbol 4 tai( 5 cành/ 1bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ thơm Đỏ ù 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ thơm Đỏ ù 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly vàng ù (Concador)  4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng ù (Concador) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành/ 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ ù (Robina) 3 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ ù (Robina) 3 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa ly Đà Lạt Hồng Nhạt – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly Đà Lạt Hồng Nhạt – Hoa tươi Đà Lạt( 3 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 135,000/chậu- từ 50 chậu : 140,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 150,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 3 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 3 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Hồng thơm Sorbol, Taibơ Đà Lạt 4 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 5 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 80,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ thơm – Đỏ ù 3 tai

Hoa ly đỏ thơm – Đỏ ù 3 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 3 tai – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly Đà Lạt vàng thơm Vàng ù 3 tai – Hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa ly đỏ ù (Robina) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly đỏ ù (Robina) 4 tai – hoa tươi Đà Lạt( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbon 5 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm sorbon 5 tai( 5 cành/bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly Hồng Thơm Sorbol- 3 tai

Hoa Ly Ly Hồng Thơm Sorbol- 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly vàng nhọn 4 tai

Hoa Ly vàng nhọn 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 160,000/bó- từ 50 bó : 165,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 175,000/bó
Hoa Ly vàng nhọn 3 tai

Hoa Ly vàng nhọn 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 150,000/bó- từ 50 bó : 155,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 165,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 3 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 4 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 4 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 4 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 5 tai

Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 5 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 5 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 3 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 3 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 135,000/bó- từ 50 bó : 140,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 150,000/bó
Hoa Ly Vàng nhọn 5 tai

Hoa Ly Vàng nhọn 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 5 tai

Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 5 tai( 5 cành/1 bó)

Từ 100 bó : 165,000/bó- từ 50 bó : 170,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 180,000/bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 4 tai

Hoa Ly Ly hồng thơm 4 tai( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 155,000/bó- từ 50 bó : 160,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 170,000/bó

Hoa Ly Đà Lạt chậu cao

Hoa Ly Đà Lạt – After Eight Hồng – Chậu trung (50-80cm)

Hoa Ly Đà Lạt – After Eight Hồng – Chậu trung (50-80cm)( 3 cây / chậu)

Từ 100 chậu : 85,000/chậu- từ 50 chậu : 90,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 100,000/chậu
Hoa Ly Đà Lạt – Cam Tiny Skyline – Chậu trung (50- 80cm)

Hoa Ly Đà Lạt – Cam Tiny Skyline – Chậu trung (50- 80cm)( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 85,000/chậu- từ 50 chậu : 90,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 100,000/chậu
Hoa ly ly chậu Đà Lạt đỏ ù – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly ly chậu Đà Lạt đỏ ù – hoa tươi Đà Lạt( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 115,000/chậu- từ 50 chậu : 125,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 135,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng Tiber chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Hồng Tiber chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 bó)

Từ 100 chậu : 115,000/chậu- từ 50 chậu : 125,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 125,000/chậu
Hoa Ly Ly chậu Đà Lạt Manissa vàng ù – Hoa tươi Đà Lạt

Hoa Ly Ly chậu Đà Lạt Manissa vàng ù – Hoa tươi Đà Lạt( 3 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 130,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 145,000/chậu
Hoa Ly Ly Vàng conca D’or  chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Vàng conca D’or chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 chậu)

Từ 100 chậu : 125,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 150,000/chậu
Hoa Ly Ly Hồng Marlon chậu loại cao(50-100cm)

Hoa Ly Ly Hồng Marlon chậu loại cao(50-100cm)( 3 cành/1 chậu)

Từ 100 chậu : 125,000/chậu- từ 50 chậu : 135,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 140,000/chậu

Hoa Ly Đà Lạt chậu lùn

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt( 5 cây 1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly vàng nhọn lùn 7 – 8 bông/cành

Hoa Ly vàng nhọn lùn 7 – 8 bông/cành( 5 cành 1 bó)

Từ 100 bó : 65,000/bó- từ 50 bó : 70,000/bó - nhỏ hơn 50 bó : 80,000/bó
Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt

Hoa ly vàng TINY BEE chậu 3 cây – hoa tươi Đà Lạt( 3 cây/ 1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Tiny Hope Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tiny Hope Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa ly Tiny skyline Cam  – chậu lùn

Hoa ly Tiny skyline Cam – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn

Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Hồng Tiny Pearl Hồng – chậu lùn

Hoa Ly Hồng Tiny Pearl Hồng – chậu lùn( 30 chậu / thùng)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80/chậu
Hoa Ly Tiny Rocket Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tiny Rocket Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu
Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn

Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn( 3 cây/1 chậu)

Từ 100 chậu : 65,000/chậu- từ 50 chậu : 70,000/chậu - nhỏ hơn 50 chậu : 80,000/chậu

Dâu Tây chậu

Dâu tây chậu Đà Lạt loại 1

Dâu tây chậu Đà Lạt loại 1( 3 cây/1 chậu)

Từ 50 chậu : 70,000/ chậu- từ 30 chậu : 75,000/ chậu
Dâu tây chậu Đà Lạt -loại 2

Dâu tây chậu Đà Lạt -loại 2( 2 cây/ 1 chậu)

Từ 50 chậu : 60,000/chậu- từ 30 chậu : 65,000/chậu

Hoa Lan Hồ Điệp chậu

Hoa Địa Lan Đà Lạt

Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden

Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden( Địa Lan Đà Lạt Vàng Golden, 1 chậu 16 bông)

Từ 1 Chậu : 8,800,000/Chậu- từ 2 Chậu : 8,000,000/Chậu - nhỏ hơn 2 Chậu : 1/Chậu
Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến

Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến( Địa Lan Đà Lạt Xanh Hải Yến)

Từ 1 Chậu : 13,000,000/Chậu- từ 2 Chậu : 12,000,000/Chậu - nhỏ hơn 2 Chậu : 1/Chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 7 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,150,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 5 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,250,000/chậu- từ 1 chậu : 2,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 7 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,000,000/chậu- từ 1 chậu : 4,250,000/chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 5 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,250,000/chậu- từ 1 chậu : 2,500,000/chậu
Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 9 cành

Địa Lan Cam Lửa – hoa chậu – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 7 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 9 cành

Địa lan Đà Lạt vàng 3 râu – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 9 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,050,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 9 cành

Địa Lan Vàng Mít- hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,150,000/chậu- từ 1 chậu : 3,500,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 5 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,750,000/chậu- từ 1 chậu : 4,000,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 7 cành( )

Từ 6 chậu : 5,250,000/chậu- từ 1 chậu : 5,600,000/chậu
Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 9 cành

Địa Lan Xanh Bơ – hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 6,750,000/chậu- từ 1 chậu : 720,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 9 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,200,000/chậu- từ 1 chậu : 7,650,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 9 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,650,000/chậu- từ 1 chậu : 8,100,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,950,000/chậu- từ 1 chậu : 6,300,000/chậu
Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 5 cành

Địa lan Đà Lạt Tím Hột – 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 2,000,000/chậu- từ 1 chậu : 2,250,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 5 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,000,000/chậu- từ 1 chậu : 4,250,000/chậu
Địa Lan Vầng Trăng – hoa chậu 7 cành

Địa Lan Vầng Trăng – hoa chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 3,850,000/chậu- từ 1 chậu : 4,200,000/chậu
Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành

Địa Lan xanh thơm – chậu 5 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,600,000/chậu- từ 1 chậu : 5,950,000/chậu
Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 5 cành

Địa Lan Vàng SJC – hoa chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,250,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 7 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,600,000/chậu- từ 1 chậu : 5,950,000/chậu
Địa Lan Xanh Ngọc chậu 9 cành

Địa Lan Xanh Ngọc chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,200,000/chậu- từ 1 chậu : 7,650,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 5 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 5 cành( 5 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 4,250,000/chậu- từ 1 chậu : 4,500,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 7 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 7 cành( 7 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 5,950,000/chậu- từ 1 chậu : 6,300,000/chậu
Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 9 cành

Địa Lan Hoàng Hậu FX – chậu 9 cành( 9 cành / chậu)

Từ 6 chậu : 7,650,000/chậu- từ 1 chậu : 8,100,000/chậu

Hoa chậu các loại

Hoa chậu Lavender Đà Lạt chậu to

Hoa chậu Lavender Đà Lạt chậu to( chậu to)

Từ 30 chậu : 170,000/chậu - nhỏ hơn 30 chậu : 170,000/chậu
Gọi ngay Chat Facebook Chat Zalo