Danh sách khách đặt cọc hoa ngày 06/10/2022

STT
Ngày tạo
Tên KH
Điện thoại
Ngày nhận
1
2016-12-22 08:25:10
01689993896
Lan ho diep bong vang : 2 cay Lan ho diep bong xanh duong :2 cay Lan hodiep bong tim : 2 cay
2
2017-01-01 23:52:03
01667745708
ly ù đỏ 5 tai (số lượng chưa cập nhật)
3
2016-12-27 15:44:43
01648284596
4
2017-01-02 06:37:28
0902108398
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
5
2016-12-29 08:37:23
0968521868
6
2016-12-29 18:25:58
01652218519
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
7
2016-12-29 18:07:52
0913938931
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017. Giá sỉ hoa ly.
8
2016-12-29 16:37:41
0969909931
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
9
2016-12-30 14:36:13
0909464854
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
10
2016-12-29 15:41:27
0916111022
11
2016-12-29 18:58:53
01643161035
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
12
2017-01-01 20:07:19
0903909603
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
13
2017-01-01 20:53:26
01887681360
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
14
2016-12-29 21:44:41
0916192102
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 Hoa ly cành 5 bông Hoa cúc chén Hoa cúc lưới
15
2017-01-02 05:19:44
01677487864
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
16
2016-12-29 23:50:25
0906590587
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
17
2016-12-30 01:12:07
0934518553
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
18
2016-12-30 07:19:39
0939031713
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
19
2017-01-18 11:53:07
01627994579
Ngay nhan hang 22 .thu 7
20
2017-01-19 13:19:02
0986939379
cọc trực tiếp ngày 11/01 - nhận hàng 24 âm(21/01 dương) - tặng bó hoa ly
21
2017-01-01 22:49:55
01255396213
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
22
2016-12-30 08:05:31
0918362020
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
23
2016-12-31 21:26:18
0868207936
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
24
2016-12-31 21:46:27
0964800021
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
25
2016-12-30 15:46:29
0918917739
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
26
2017-01-01 19:15:07
0972272304
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
27
2017-01-01 09:29:40
0987357881
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
28
2016-12-31 23:30:42
0975011906
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
29
2016-12-31 14:06:57
0916639078
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
30
2016-12-30 17:31:50
0962731999
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
31
2016-12-31 15:40:12
0987412800
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
32
2016-12-30 12:29:08
01696538421
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
33
2016-12-30 18:54:59
0964800020
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
34
2016-12-30 20:15:52
0938583023
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
35
2016-12-30 21:05:49
0969944337
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 Đăng ký nhận báo giá chậu hoa ly lùn
36
2016-12-30 21:51:15
0908877401
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
37
2016-12-31 12:59:21
01675789530
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
38
2016-12-31 12:14:11
01285520178
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
39
2016-12-31 08:58:39
0949146240
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
40
2016-12-30 22:42:57
01678797265
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
41
2016-12-30 23:24:38
0908648264
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
42
2017-01-02 15:23:15
0888104775
- Ly ù 5 tai - lay ơn đỏ - cúc lưới -FB: 0916592435
43
2017-01-02 07:58:32
0984958958
lay tren 20 canh hoa dia lan zalo 0984958958
44
2017-01-02 09:03:13
0916249858
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
45
2017-01-02 12:34:10
01284678285
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
46
2017-01-02 18:03:16
0966434477
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
47
2017-01-02 18:41:09
01668003167
ly, lay ơn, hoa huệ
48
2017-01-02 19:34:02
0978816475
- ly vàng ù 3-4 tai - lay ơn - cúc lưới FB/zalo: 0978816475
49
2017-01-02 22:02:40
01642512724
ly vàng/hồng cành 5 tai
50
2017-01-02 22:39:47
0965427054
-cúc -ly nhọn & ù 3-5 tai
51
2017-01-02 22:54:14
0902108398
hoa chậu
52
2017-01-02 22:56:52
0934905878
ly chậu & cành
53
2017-01-02 23:21:59
0908390836
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
54
2017-01-03 03:49:48
0916466489
zalo; 0916466489 -lý cành/chậu
55
2017-01-03 05:58:17
01237880088
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
56
2017-01-03 07:54:40
0944594848
các loại FB/zalo: 0944594848
57
2017-01-03 14:58:35
01222002279
Hoa ly bo va hoa ly chau, lay on do
58
2017-01-03 08:58:47
0905380359
Hoa ly các loại, hoa lan...
59
2017-01-03 09:53:45
01225569087
ly các loại, hồng, đồng tiền, cẩm chưởng, lay ơn, chậu dâu tây
60
2017-01-03 13:38:29
0976170125
ly lay ơn FB: 0942579876
61
2017-01-03 16:28:47
01265088239
ly ù đỏ, sorbon 5 tai, cát tường
62
2017-01-03 19:10:10
01688143609
cuc
63
2017-01-03 19:10:11
01688143609
cúc
64
2017-01-04 14:01:24
01652267376
hoa lay ơn
65
2017-01-04 09:44:13
0937784812
hoa các loại
66
2017-01-04 10:56:38
0966030926
lan hồ điệp chậu
67
2017-01-05 07:53:14
0988940104
hoa ly . Lay on .ho điep . Cuc pico
68
2017-01-04 11:15:31
0965190967
ly cành, ù đỏ vàng, 3 4 tai
69
2017-01-04 11:06:09
0914062088
báo gia e som ah hoa cac loai
70
2017-01-04 08:55:50
01652267376
lay ơn
71
2017-01-04 05:42:08
01698793169
hoa cúc
72
2017-01-04 05:42:04
01698793169
hoa cúc
73
2017-01-05 09:04:22
0976775029
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
74
2017-01-03 22:32:38
0977670131
lay ơn, đồng tiền, ly ly, cúc, cát tường
75
2017-01-15 17:39:11
01632465789
Nhận hàng ngày 23 âm. Không lấy màu tím.
76
2017-01-04 12:18:17
0964202718
hoa các loại
77
2017-01-04 13:30:37
0945395822
các loại hoa
78
2017-01-04 15:55:51
0982852666
các loại hoa
79
2017-01-04 16:02:59
0989530589
giá hoa Lay ơn
80
2017-01-04 16:03:53
01693742857
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
81
2017-01-04 16:04:02
0989607046
ù vàng, tím hồng 5 tai cành,
82
2017-01-04 16:08:36
01665003592
ly chậu lùn các loại ly
83
2017-01-04 21:40:15
0974670227
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
84
2017-01-04 22:02:21
01229861977
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
85
2017-01-04 22:38:31
0934256589
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
86
2017-01-04 22:43:50
01697956657
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
87
2017-01-04 23:10:15
0944188828
hoa ly cành, ly ù 5 tai.
88
2017-01-05 00:14:28
0935300584
chậu lan hồ điệp
89
2017-01-05 00:28:53
01648363913
hoa ly, địa lan ( hỏi bán lẻ)
90
2017-01-05 06:32:42
0972595633
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
91
2017-01-05 06:52:18
0945377347
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
92
2017-01-05 11:05:27
0948040913
Cac loai hoa tet 2017
93
2017-01-05 11:06:48
0912050277
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
94
2017-01-05 12:09:34
0979825404
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
95
2017-01-05 12:33:18
0962575777
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
96
2017-01-07 14:18:33
0914396663
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
97
2017-01-07 14:18:32
0914396663
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
98
2017-01-07 14:15:01
0914396663
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
99
2017-01-07 14:12:54
0937308182
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
100
2017-01-07 13:59:23
0947643192
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
101
2017-01-07 13:53:17
0977572680
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
102
2017-01-07 13:41:39
0933233096
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
103
2017-01-07 13:28:02
0902810046
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
104
2017-01-07 13:17:30
0969377168
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
105
2017-01-07 13:05:11
01668035478
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
106
2017-01-07 13:02:44
0986074879
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
107
2017-01-07 13:00:49
01674645378
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
108
2017-01-07 12:59:58
0972511368
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
109
2017-01-07 09:39:29
0941475888
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
110
2017-01-07 09:35:38
0972645935
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
111
2017-01-07 10:20:45
0944209509
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
112
2017-01-07 09:35:32
0966892442
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
113
2017-01-07 06:30:48
01262392632
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
114
2017-01-07 06:14:08
0935794468
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
115
2017-01-05 16:40:37
0913868599
zalo 0913868599 haviettrinh@gmail.com
116
2017-01-07 05:35:11
0987550592
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
117
2017-01-07 12:58:24
01666001553
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
118
2017-01-07 12:54:26
0905004599
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017. Vui lòng cho mình báo giá của hoa sớm, để mình tính toán nhập hoa về bán tết. Cảm ơn ạ
119
2017-01-07 12:42:58
0964436606
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
120
2017-01-07 11:32:10
0908926011
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
121
2017-01-07 09:52:54
0983884535
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
122
2017-01-06 18:33:46
01674879662
- 08/01/17: cọc 9.000.000 - nhận hàng ngày 12/01/2017 ( gửi ngày 11/01/2017) - 160 chậu chia làm 5 thùng
123
2017-01-09 19:15:22
0919018012
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
124
2017-01-09 19:13:32
0983502906
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
125
2017-01-06 13:25:05
01657665534
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 Báo giá cho mình sớm nhé! Mình cảm ơn nhiều nè.
126
2017-01-06 10:34:28
0918925198
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
127
2017-01-05 17:30:52
0971449557
zalo 0971449557
128
2017-01-05 19:11:06
0985233991
zalo 0985233991
129
2017-01-05 20:09:03
0975668838
zalo 0975668838
130
2017-01-05 20:37:34
0981252979
131
2017-01-06 11:19:10
0973744309
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
132
2017-01-07 14:21:08
0963138861
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
133
2017-01-07 14:23:45
0976146444
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
134
2017-01-07 14:24:49
0902080029
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
135
2017-01-07 15:27:15
0976994534
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
136
2017-01-07 15:33:24
01682097315
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
137
2017-01-07 15:37:47
0973130292
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
138
2017-01-07 15:40:37
0964100250
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
139
2017-01-07 15:44:29
0973130293
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
140
2017-01-07 15:49:21
0916700049
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
141
2017-01-07 15:59:02
01677047826
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
142
2017-01-07 16:20:47
0967435455
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
143
2017-01-07 16:24:48
0947892805
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
144
2017-01-07 16:34:47
01683309553
Đămong đc báo giá sớm
145
2017-01-07 16:36:39
0934488188
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
146
2017-01-07 17:20:40
0985141338
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
147
2017-01-07 17:27:06
0914311234
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
148
2017-01-07 17:38:31
0962829888
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
149
2017-01-07 19:09:41
0905111689
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
150
2017-01-07 19:51:27
0933741252
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
151
2017-01-07 20:26:17
0915698828
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
152
2017-01-07 21:12:25
0973684339
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
153
2017-01-07 21:31:31
0946127666
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
154
2017-01-07 21:31:37
0946127666
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
155
2017-01-07 21:31:38
0946127666
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
156
2017-01-07 21:31:42
0946127666
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
157
2017-01-07 22:10:08
01293912997
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
158
2017-01-07 22:10:09
01293912997
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
159
2017-01-07 23:21:38
01676848957
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
160
2017-01-07 23:45:18
01648778512
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
161
2017-01-08 00:01:45
0938333981
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
162
2017-01-08 00:19:17
0966093073
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
163
2017-01-08 05:22:08
0987238150
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
164
2017-01-08 05:28:23
0942434979
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
165
2017-01-08 07:31:25
0974272727
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
166
2017-01-08 09:05:24
0982774985
167
2017-01-09 07:41:50
0907070715
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
168
2017-01-15 10:45:56
0986556107
nhận hàng 24/12 âm lịch
169
2017-01-08 09:47:53
0978103282
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017. Thank :)
170
2017-01-08 10:05:52
01644881910
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
171
2017-01-08 10:30:33
0946147157
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
172
2017-01-08 10:35:17
0972850012
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
173
2017-01-08 11:56:49
01218702191
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
174
2017-01-08 12:03:02
0974338049
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
175
2017-01-08 12:25:04
0934702731
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
176
2017-01-08 12:26:21
0944323714
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
177
2017-01-08 14:09:42
01633036192
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
178
2017-01-08 12:53:34
01647801665
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
179
2017-01-08 15:49:18
01683299896
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
180
2017-01-08 16:03:35
0982005606
Cần gấp
181
2017-01-08 16:21:43
0903520656
Đặt các loại hoa đồng tiền chậu loại ngắn ( lùn )
182
2017-01-08 19:28:23
0903832438
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
183
2017-01-09 07:41:49
0907070715
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
184
2017-01-15 10:56:52
0912017354
nhận hàng ngày 24, 22 gửi hàng
185
2017-01-08 20:20:01
01689959629
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
186
2017-01-08 20:59:54
0979498060
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
187
2017-01-08 21:10:13
0968213267
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
188
2017-01-08 21:16:04
0935549649
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
189
2017-01-08 21:18:43
01678342077
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
190
2017-01-08 21:29:43
01674642580
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 27 tết
191
2017-01-08 23:32:07
01693742857
ĐẶT HOA TẾT Lay ơn vàng: 100 bó Lay ơn đỏ: 100 bó NGƯỜI NHẬN: Nguyễn Thị Tú - sđt: 01678.817.009 NƠI NHẬN: BẾN XE CHƯ SÊ - GIA LAI Ngày nhận: 26/12 âm lịch
192
2017-01-08 23:35:36
01693742857
NGƯỜI NHẬN: TRẦN THỊ NGỌC MAI SĐT: 01693.742.857 NƠI NHẬN: H04/01 k44 Điện Biên Phủ, q. Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
193
2017-01-09 00:00:46
01677707905
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
194
2017-01-09 04:20:35
0988484551
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
195
2017-01-09 06:36:43
0979569639
Nhan vao ngay 28al
196
2017-01-09 06:40:08
0979569639
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
197
2017-01-09 07:28:06
0966627807
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
198
2017-01-09 07:41:51
0907070715
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
199
2017-01-09 08:17:40
0915725977
26 âm lịch phải có hàng tại Bình Dương
200
2017-01-09 08:20:03
0983772982
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
201
2017-01-09 08:42:50
0915725977
ngày 26 âm lịch phải có hàng tại Bình Dương
202
2017-01-09 08:48:41
01282969615
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
203
2017-01-09 08:58:12
0964002929
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
204
2017-01-09 09:00:15
0905944684
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
205
2017-01-09 09:08:46
0971755345
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
206
2017-01-09 09:58:38
01237307064
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
207
2017-01-09 10:26:53
0965339098
Đăng ký nhận báo giá sỉ hoa tết 2017
208
2017-01-09 10:32:40
01202772824
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
209
2017-01-09 10:33:50
0967157177
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
210
2017-01-09 10:42:06
0915915896
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
211
2017-01-09 11:50:37
01699089246
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
212
2017-01-09 12:17:01
01657038754
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
213
2017-01-09 13:22:38
0967157177
26 âm ( 23/01)
214
2017-01-09 13:23:40
0967157177
26 âm ( 23/01)
215
2017-01-09 13:24:53
0967157177
26 âm (23/01)
216
2017-01-09 13:51:07
01677722448
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
217
2017-01-09 13:56:42
0986784352
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
218
2017-01-09 15:04:56
0963728821
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
219
2017-01-09 15:17:45
0942398983
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
220
2017-01-09 15:28:11
01234814468
27/12 âm lịch - cọc 3.000.000 ngày 11/01
221
2017-01-09 16:37:05
01642453059
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
222
2017-01-09 16:39:05
0962144130
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
223
2017-01-09 16:50:01
0975228568
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
224
2017-01-09 16:53:50
01642453059
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
225
2017-01-09 16:58:41
0943572488
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
226
2017-01-09 18:06:55
01692964243
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
227
2017-01-09 18:10:44
0908911489
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
228
2017-01-09 18:13:00
0937523765
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
229
2017-01-09 18:13:33
01634081038
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
230
2017-01-09 18:59:19
0967157177
28/12
231
2017-01-09 19:00:27
0919018012
17/01/2017
232
2017-01-09 19:18:31
0972287991
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
233
2017-01-09 19:59:06
01255256503
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
234
2017-01-09 20:07:10
0961171324
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
235
2017-01-09 20:16:35
0972212143
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
236
2017-01-09 21:18:39
0972587795
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
237
2017-01-09 21:37:29
0917318055
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
238
2017-01-09 22:07:52
0979235901
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
239
2017-01-09 22:17:12
0949712215
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
240
2017-01-09 22:26:08
0989467223
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
241
2017-01-09 23:08:03
01697881168
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
242
2017-01-10 00:34:39
0967617517
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017. báo cho em qua facebook hoặc điên thoại sớm với a
243
2017-01-10 07:23:12
0948568942
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
244
2017-01-10 07:08:34
0938234956
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
245
2017-01-10 05:53:08
0909298586
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
246
2017-01-10 05:50:11
01636347859
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
247
2017-01-10 05:02:02
0914113749
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
248
2017-01-10 07:30:48
0915247475
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
249
2017-01-10 07:50:24
0984835173
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
250
2017-01-10 07:58:11
01698149832
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
251
2017-01-10 08:42:07
0986443390
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
252
2017-01-10 08:08:18
0984122110
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
253
2017-01-10 08:40:28
0972339137
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017mua về bán
254
2017-01-10 08:43:03
0985485235
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
255
2017-01-10 08:44:05
0945714216
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
256
2017-01-10 09:12:03
0905859100
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
257
2017-01-10 09:15:13
0968083628
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
258
2017-01-10 09:52:55
0934581281
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
259
2017-01-10 10:09:43
0916248248
ngày 22 âm
260
2017-01-10 10:10:09
0939045089
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
261
2017-01-10 10:41:17
0967157177
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
262
2017-01-10 10:45:24
0949966947
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
263
2017-01-10 10:46:20
0949120165
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
264
2017-01-10 10:52:55
0971895584
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
265
2017-01-10 11:01:20
0989747400
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
266
2017-01-10 11:11:19
01642507098
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
267
2017-01-10 15:58:29
0919949470
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
268
2017-01-10 12:51:53
0919023246
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
269
2017-01-10 13:14:57
0949874078
22 âm ( 19 /01) nhận hàng nhà xe: hồng vy - cọc 7.000.000 ngày 11/01
270
2017-01-10 14:46:13
0915247475
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
271
2017-01-18 11:17:29
0934823559
22-01-2016(25 âm lịch)
272
2017-01-19 13:45:17
0985523339
tối 25 âm nhận hàng, trước khi gửi chụp hình gởi FB khách
273
2017-01-10 14:08:58
0976901122
Ngày 19.01.2017 (ngày 22 âm lịch) - đã coc 7.000.000 ngày 11/01
274
2017-01-18 10:30:43
0945058048
ngày 26 âm nhận hang, 25 gởi hàng
275
2017-01-18 10:51:55
0989599595
ngày 25 tự lên công ty lấy hàng
276
2017-01-10 14:28:57
0907543309
nhận hàng 26 âm. Cọc 1.500.000 ngày 11/01
277
2017-01-10 14:34:06
01656909711
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
278
2017-01-10 14:42:43
0964285288
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
279
2017-01-10 14:50:31
01646251588
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
280
2017-01-10 15:13:45
0974159023
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
281
2017-01-10 15:20:47
0925950940
25 âm lịch
282
2017-01-10 17:50:33
0911350877
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017, em muốn nhận hoa vào ngày 25 tết! - tặng bó hoa ly
283
2017-01-10 18:06:14
0977274000
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
284
2017-01-10 18:37:10
0972587855
26 âm lịch
285
2017-01-10 19:19:55
0935467840
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 hoa ly với hoa lay ơn. hoa cúc, hoa hồng
286
2017-01-10 19:29:44
01678180649
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
287
2017-01-10 19:31:39
01678180640
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
288
2017-01-10 19:32:04
0944466494
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 - hoa ly hồng thơm - cắt cành
289
2017-01-10 19:32:06
01678180640
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
290
2017-01-19 11:29:39
01662465321
24 am lich
291
2017-01-10 19:35:54
0932397524
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
292
2017-01-10 19:36:09
0931236842
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
293
2017-01-10 19:37:03
0974064581
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
294
2017-01-10 19:44:40
01667365586
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
295
2017-01-10 19:45:26
0984841864
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
296
2017-01-10 20:12:17
0911251804
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
297
2017-01-10 20:31:14
01683470714
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
298
2017-01-10 20:49:43
0901900559
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
299
2017-01-10 21:09:14
0962799356
k liên lac được
300
2017-01-10 21:11:39
0984916452
NHẬN HÀNG NGÀY 27 ÂM, AGRIBANK
301
2017-01-10 21:12:55
0939441247
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
302
2017-01-15 14:54:22
0937996131
ngày 25 âm lịch nhận hàng
303
2017-01-10 21:30:37
0964739926
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
304
2017-01-10 21:31:39
0933452655
305
2017-01-10 21:33:05
0916328490
đã gọi
306
2017-01-10 21:38:45
01224777696
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
307
2017-01-10 21:50:58
01658294937
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
308
2017-01-10 21:53:46
0932865689
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
309
2017-01-10 22:13:36
0968312387
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
310
2017-01-10 22:16:29
0973470851
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
311
2017-01-10 22:20:39
0905526229
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
312
2017-01-10 22:23:30
0935244452
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
313
2017-01-10 22:31:13
0917305805
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
314
2017-01-10 23:14:43
01649338703
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
315
2017-01-10 23:57:46
0912704579
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
316
2017-01-11 00:23:22
0905617988
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
317
2017-01-11 00:23:24
0905617988
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
318
2017-01-11 00:23:24
0905617988
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
319
2017-01-11 00:49:56
01277883366
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
320
2017-01-11 06:21:03
0975022186
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
321
2017-01-11 06:25:35
0964499555
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
322
2017-01-11 07:55:12
0977718595
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
323
2017-01-11 08:48:47
0914992139
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
324
2017-01-19 12:39:54
0976901122
Ngày 19.01.2017 (ngày 22 âm lịch) - đã coc 7.000.000 ngày 11/01
325
2017-01-11 09:07:52
0935273345
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
326
2017-01-11 09:39:40
0938700770
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
327
2017-01-11 09:58:41
01633090767
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
328
2017-01-17 13:27:58
0905555693
24/12 Âm lịch nhận hàng gửi xe thành bưởi ngã tư hàng xanh
329
2017-01-15 19:17:47
0915041368
16/1 khách báo ngày nhận
330
2017-01-11 10:19:52
0989096959
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
331
2017-01-15 15:25:37
0984627062
Nhận hàng chiều 22 âm lịch
332
2017-01-11 11:05:15
0949666757
nhận hàng sáng ngày 27 âm ( 24/01) 25 gửi hàng tắng 1 bó hoa ly
333
2017-01-11 11:54:18
0942498786
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
334
2017-01-11 12:09:24
01667434961
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
335
2017-01-11 12:26:57
0979514507
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
336
2017-01-11 12:37:37
0962799356
Minh nhan hang vao ngay 28 al
337
2017-01-11 12:39:35
0962799356
Nhan hoa vao ngay 28al
338
2017-01-11 13:09:38
0967800015
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
339
2017-01-11 13:13:19
0976146444
24/12 BÊN ĐÀ LẠT- LAGI - Bến xe Hoàng Việt
340
2017-01-11 13:19:16
0975076705
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
341
2017-01-11 13:29:52
0905030887
20 âm lịch nhận hàng.
342
2017-01-11 14:00:36
01694010403
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
343
2017-01-11 14:09:04
0973782929
Nhận hàng ngày 26 âm Người nhận: Huỳnh Văn Cường Đc: 79 đường 19/4, Phan Thiết - 0966603365. Chọn búp, k in nhãn mác trên bao bĩ, thùng, k bỏ hóa đơn
344
2017-01-16 09:49:26
0944516056
Toi muon nhap 60 bo hoa ly.va nhan hoa ngay 26 am lich thang 12 nam 2016
345
2017-01-16 09:57:36
01649545581
nhận hàng 21 âm lịch (ngay quốc lộ 30)
346
2017-01-11 14:20:59
0918710578
Ngày 20 âm lịch nhan hang
347
2017-01-11 15:19:30
01214640868
nhận hàng ngày 25 âm -cọc 19.000.000 ngày 11/01
348
2017-01-11 15:47:39
01627179153
ngày 26 âm lịch nhận hàng
349
2017-01-11 15:53:09
01627179153
nhận hàng ngày 26 âm lịch,
350
2017-01-11 15:55:58
01627179153
tối 25 âm chuyển qua nhà thờ TMau
351
2017-01-12 15:29:56
0942398983
nhận hàng ngày 26 âm lịch
352
2017-01-11 19:52:00
0972133260
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
353
2017-01-12 08:17:51
01229899997
sau 20 âm
354
2017-01-12 08:25:32
0961754741
nhận hàng 24 âm (21/1)
355
2017-01-15 21:40:34
0949548241
26/1/AL
356
2017-01-15 22:02:38
0949584241
26/1Al
357
2017-01-12 08:48:37
0987412800
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
358
2017-01-16 10:54:41
0944516056
20 ÂM NHẬN CHẬU 26 NHẬN BÓ
359
2017-01-16 13:00:14
0919023246
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 - tặng bó lý
360
2017-01-12 09:07:48
0938238276
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
361
2017-01-16 14:08:46
01202680089
16/01/2017
362
2017-01-16 14:39:13
0985780787
nhận hàng 25 âm, 24 gửi , 22 khách thanh toán đủ
363
2017-01-12 09:27:04
01668815881
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
364
2017-01-16 15:24:36
0934515155
ngày 16 dương lịch bat dau gửi hàng
365
2017-01-12 10:06:18
0949715550
ngày 23 âm lich nhận hàng
366
2017-01-12 10:17:14
0944037871
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
367
2017-01-16 16:20:32
0936050725
nhận hàng ngày 26 tháng chạp
368
2017-01-16 17:41:56
0968227589
- 25 âm nhận hàng
369
2017-01-16 18:11:22
01697032163
Nhận hoa vào ngày 22/1 dương lịch tức là 25/12 âm lịch
370
2017-01-12 11:59:25
0932056995
27 nhận hàng. ngan hang vietcom nhận hàng bến xe an nhơn. phường bình định
371
2017-01-12 12:12:32
0942899936
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
372
2017-01-12 12:32:29
0868270162
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
373
2017-01-12 13:29:29
01662571055
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 các loại
374
2017-01-12 14:41:12
0973808089
22/12 âm lich - tặng bó ly gủi hàng 17/01
375
2017-01-12 14:44:31
01226586848
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
376
2017-01-12 14:55:59
0973808089
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017
377
2017-01-12 15:34:51
0935244452
Sáng 27 âm lịch giao hàng vietcombank
378
2017-01-16 19:42:42
0913363248
Ngay 22/1/2017
379
2017-01-19 12:56:55
0947997479
24 âm gửi 2 thùng 1 đỏ 1 vang , 25 âm gửi còn lại Gửi xe Thanh Hương sđt: 0636.52.6666 ghi Gửi Quân buôn Hồ cọc 5tr chuyển khoản 10tr tiền mặt ngày 19/1
380
2017-01-12 16:19:19
0982014735
nhận hàng 25 âm đã lấy 1 chậu Marlon
381
2017-01-12 17:02:13
01627993219
Ngày 26
382
2017-01-12 17:37:26
0937996131
ngày 25 âm lịch nhận hàng
383
2017-01-12 17:55:22
0918120446
gửi ngày 18 âm lịch
384
2017-01-12 18:31:21
0984074168
Giao hàng ngày 23/01/2017. Vui lòng gọi điện báo trước 01 ngày khi nhận hàng. thanks
385
2017-01-12 18:35:46
0984074168
Giao hàng ngày 23/01/2017. Vui lòng gọi điện báo trước 01 ngày khi nhận hàng. thanks
386
2017-01-22 10:57:19
0974929455
25 âm giao hàng
387
2017-01-15 20:27:52
0972645935
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 - tặng bình ly Ngày nhận hàng 25/12 24 gửi hàng
388
2017-01-16 09:02:39
0984217787
sáng 21 khách tự tới lấy 100 chậu, 30 chậu: theo địa chi : Nguyễn thi thanh Số nha 17, thị trấn eapok, CưM\\\\\\\'gar, đắk lak Sđt: 01663069920, nhận hàng 25 âm, gửi 24
389
2017-01-13 07:47:53
0934823559
22-01-2016(25 âm lịch)
390
2017-01-13 08:04:22
0935640588
ngay 18 âm lich nhan hang agribank - tặng bó ly
391
2017-01-13 08:31:41
0933807147
Ngày 27/12 âm lịch nhận hàng
392
2017-01-17 18:50:18
0909511785
tối 22 âm gửi
393
2017-01-16 15:25:36
0905881309
25 âm tự đến công ty
394
2017-01-19 10:14:37
0908197019
26
395
2017-01-19 10:13:01
0947997479
24 âm gửi 2 thùng 1 đỏ 1 vang , 25 âm gửi còn lại Gửi xe Thanh Hương sđt: 0636.52.6666 ghi Gửi Quân buôn Hồ cọc 5tr chuyển khoản 10tr tiền mặt ngày 19/1
396
2017-01-17 09:25:47
0908198780
24 âm lên lấy trực tiếp
397
2017-01-15 16:48:08
0986939379
cọc trực tiếp ngày 11/01 - nhận hàng 24 âm(21/01 dương) - tặng bó hoa ly
398
2017-01-15 16:19:44
0987677597
Lấy hàng trực tiếp, đã cọc 50 000 000đ + 20.000.000đ
399
2017-01-17 16:22:52
01214645678
gửi hàng ngày 18 dương lịch
400
2017-01-19 11:08:33
0985523339
tối 25 âm nhận hàng
401
2017-01-13 11:10:15
0968773775
toi 25 am gui xe Hùng cường
402
2017-01-13 11:15:30
0983511091
gửi hàng ngày 25 âm lịch vietcombank
403
2017-01-13 11:49:29
01677955710
nhan hang ngay 27am lich agribank
404
2017-01-13 11:49:50
0909689539
Tối Ngày 25 âm lịch chuyển, sáng 26 nhận hàng tại Sài gòn
405
2017-01-17 16:13:39
01217700946
gui hang ngay 19 thang 1 duong lich
406
2017-01-15 18:58:00
01214640868
gửi ngày 25 âm
407
2017-01-15 13:20:08
0945058048
ngày 26 âm nhận hang, 25 gởi hàng
408
2017-01-17 09:38:13
0914169527
26 âm lịch
409
2017-01-13 13:43:29
0908048088
24 gui hang
410
2017-01-19 11:10:50
0985523339
tối 25 âm nhận hàng
411
2017-01-13 13:47:29
0907351597
25 âm lịch bat dau gui hang vietcombank
412
2017-01-13 14:07:48
0982359465
Muốn nhận hàng vào ngày 14 hoặc 15/01/2017 (càng sớm càng tốt). Gửi xe thuận hưng (xe chạy tuyến đà lạt, bến tre, xuất bến vào lúc 4h30 sáng, chiều về đến bến tre, sđt 0977335889) nếu gửi xe khác thì báo cho mình biết nhé.
413
2017-01-17 10:05:58
0933235348
25 âm lich nhan hang nhận hàng tại xã trừ văn thố huyện bến cát binh dương nha xe trc khi giao hang goi cho khach
414
2017-01-13 14:28:12
0982372718
viettinbank - ngày nhận hàng: 27 âm lịch tại Vinh - Gửi hàng đi ngày 24 - nhắc khách gửi tiền ngày 23
415
2017-01-17 10:25:05
01672011881
nhận hàng 26 âm 25 gởi
416
2017-01-17 10:28:46
0918760769
18/12/2016 Tặng một chậu lavender nhỏ Gửi hàng tận nhà
417
2017-01-17 10:58:10
0914169527
26 âm lịch nhận hàng nhận hàng tại huyện phù cát
418
2017-01-16 12:50:17
0919023246
Đăng ký nhận báo giá hoa tết 2017 - tặng bó ly
419
2017-01-13 15:11:13
0962245503
1 thùng 4 tải về phước an daklak con lai ve sai gon agribank 26 âm nhận hàng
420
2017-01-13 15:28:42
0981344839
khi nào giao hàng gọi trc 2 tiếng nhận hàng ngày 26 âm lich
421
2017-01-13 15:32:58
0926899789
Tối ngày 26/12 âm lịch
422
2017-01-13 15:50:49
01218775115
nhận hàng ngày 13/01
423
2017-01-17 11:22:03
0946588282
25 qua nhận hàng
424
2017-01-13 16:45:46
01642279756
gui hang vao ngay 20/1 duong lich BIDV
425
2017-01-13 17:25:07
01865273680
27 co hoa tai da nang bidv
426
2017-01-13 17:44:57
0969242554
Chiu Ngày 27 am e nhận hàng
427
2017-01-13 18:30:07
0968209425
NHẬN HÀNG NGÀY 26 ÂM
428
2017-01-19 10:44:35
0918102069
NHẬN HOA TẠI CÔNG TY NGÀY 25/12
429
2017-01-13 19:12:57
0947997479
23 âm nhận hàng sacombank
430
2017-01-13 20:19:22
0937088087
21/01/2017 (24/12 AL) sacom
431
2017-01-17 11:56:26
0908414069
23/1/2017 tức 26 âm
432
2017-01-14 08:26:42
01225569087
Ly ù vàng 5tai, 25 âm gửi hàng
433
2017-01-18 14:47:40
0909611577
chuyển hàng ngày 24 âm lịch.
434
2017-01-14 08:35:30
0909121346
26 âm lich nhận hàng sacombank đến chợ long khánh gọi
435
2017-01-14 09:11:42
0934905878
nhận hàng 24 âm - tặng 1 bó ly
436
2017-01-18 11:56:59
0868000029
26/12/2016 âm lich
437
2017-01-18 12:44:46
0936777239
nhận tiền gửi hàng
438
2017-01-18 10:06:13
0913363248
25 âm gửi hàng
439
2017-01-14 09:39:37
01677226987
26/12 âm lịch agribank.
440
2017-01-18 13:02:14
0975417880
GỬI: NGUYỄN HỒNG QUÂN - 734 CMT8, TỔ 2, KP 7, P. LONG TOÀN. BÀ RỊA VŨNG TÀU - SDT: 0987954845 / 0989954945
441
2017-01-18 12:14:51
0938701789
lấy hàng ngay
442
2017-01-17 14:36:17
01254503333
22/12 AL
443
2017-01-14 10:23:47
0915225415
nhận hàng ngày 24 âm
444
2017-01-14 10:24:27
0972740965
ngày 24 âm lịch gửi hàng nhận hàng tai bến xe miền đông
445
2017-01-14 10:38:49
0918275746
nhận hàng ngày 25 âm( vận chuyển qua TRần Phu)
446
2017-01-15 17:20:47
01653723129
24/12 âm lịch gửi hàng. Sáng thứ 2 23/01 chuyển thanh toán nốt và gửi hàng. Lấy sđt nhà xe đi bình định gửi cho khách để khách liên hệ. ĐỊa chỉ: Ao cá bác hồ h.Phù Mỹ, Bình Định. Tặng bó hoa ly
447
2017-01-17 14:13:15
0935020412
nhận hàng ngày 26
448
2017-01-18 13:21:15
01695370513
GỬI HÀNG 22/12
449
2017-01-19 13:59:21
01659018982
20/01/2017 chuyển 30 bó ly hồng ra thái bình. Xe Ngọc Vượng hoặc Thảo Linh - 22/01/2017 gửi 20 hồng 10 vàng đi kontum. Sđt nhà xe Ngọc Vượng: 0913934163 hoặc xe Thảo Linh sđt: 0942275275
450
2017-01-19 13:58:09
0868000029
26/12
451
2017-01-17 16:50:00
0936050725
21 GỬI LY CHẬU - 25 GỬI LY BÓ ly cành gưi người nhận: đặng thế nhân bến xe vĩnh long
452
2017-01-14 12:04:31
0935739780
25/12/2016 âm lịch
453
2017-01-14 12:04:48
01214640868
nhận hàng ngày 25 âm -cọc 19.000.000 ngày 11/01
454
2017-01-14 12:24:13
0919380898
26âm
455
2017-01-18 13:46:51
0942737991
Lấy hàng tại công ty
456
2017-01-14 13:24:59
0917078479
gửi ngày 22 âm
457
2017-01-14 13:50:00
0979502080
Lấy hàng trực tiếp
458
2017-01-14 14:28:04
0918275746
Đóng thùng: 50 ù đỏ 4 tai; 50 hồng 5 tai; 25 vàng, 25 đỏ 4 tai
459
2017-01-14 14:36:15
0902904572
Nhận hàng chiều 26/12, chuyển ra xe Thanh Thủy
460
2017-01-14 14:44:16
01656627927
nhận hàng 24 âm lịch chuyển hàng 21(17/01 dương)
461
2017-01-14 14:47:14
0905555693
24/12 Âm lịch nhận hàng gửi xe thành bưởi ngã tư hàng xanh
462
2017-01-17 13:38:07
01697032163
Nhận hoa vào ngày 22/1 dương lịch tức là 25/12 âm lịch
463
2017-01-17 13:48:26
01212743008
25 giao hàng: CHỢ BẮP - TÂY NINH
464
2017-01-19 16:43:20
0868000029
26/12/2016 âm lich
465
2017-01-15 16:11:58
0946338390
nhận hàng ngày 25 âm lịch, 24 gửi
466
2017-01-18 15:19:09
0918925198
24/1/2017 khach tu den cong ty lay
467
2017-01-18 16:08:47
0911386455
Lấy hàng tại công ty
468
2017-01-18 16:25:21
0982014735
nhận hàng 25 âm đã lấy 1 chậu Marlon
469
2017-01-18 16:34:39
0966627807
24 ÂM TỚI LẤY HÀNG
470
2017-01-18 17:00:11
0907351597
26
471
2017-01-18 17:03:22
0934256589
ngay 23 am lich gui hang, khách đặt hàng và cọc ngày 18 âm nhưng tính giá 19 , dư 1tr5
472
2017-01-18 17:06:49
0942170416
25 âm lịch gui hang
473
2017-01-18 17:28:30
0915041368
25 khách lấy hàng, đã cọc 10tr tại đơn hàng trước
474
2017-01-18 17:47:09
0913384077
0932 42 68 98 GỬI XE TUẤN ANH, NGÀY 23/12
475
2017-01-18 19:56:50
01652672396
Nhận hoa vào ngày 24 /12 âm lịch
476
2017-01-18 20:39:09
0905055677
ngay 25 giao hang
477
2017-01-18 21:44:56
0916324069
Bên mình muốn nhận hoa vào ngày 20 /01/17 duong lich.Giao hàng địa chỉ 473 đường hoàng hữu nam phường long bình quận 9 nhan hang nha xe phuong trang q9
478
2017-01-18 23:39:46
0949787984
Ngày 26
479
2017-01-19 07:25:12
01652672396
nhận hàng ngày 24 . 25 âm lịch
480
2017-01-19 15:03:30
0907678292
25/12 nhận hàng, 24 Quang Trung, tp Đà Lạt
481
2017-01-19 14:23:29
0868000029
26/12/2016 âm lich
482
2017-01-19 21:38:51
0935020412
nhận hàng ngày 26
483
2017-01-20 08:07:26
0914169527
25 âm lịch gui hang. bao lưới bông nhận hang công viên thi trấn ngô mây huyện phù cát tỉnh bình định
484
2017-01-19 09:10:11
0937996131
ngày 25 âm lịch nhận hàng gui chung voi don hang trc
485
2017-01-19 09:11:32
0935787781
24 âm lịch, gửi agribank
486
2017-01-19 14:40:58
0905055677
Ngày 27 nhập hàng
487
2017-01-19 15:12:50
0868000029
26/12/2016 âm lich
488
2017-01-19 15:12:52
01652238744
23/12
489
2017-01-19 15:14:35
0934905878
ly chậu & cành
490
2017-01-19 15:22:23
0982372718
viettinbank - ngày nhận hàng: 27 âm lịch tại Vinh - Gửi hàng đi ngày 24 âm lịch - nhắc khách gửi tiền ngày 23
491
2017-01-19 15:41:38
0934905878
ly chậu & cành
492
2017-01-19 15:42:41
0907351597
25 âm lịch bat dau gui hang vietcombank, GỬI THÀNH BƯỞI, chậu 23 gửi
493
2017-01-19 15:51:23
01662465321
24
494
2017-01-19 15:55:41
0935020412
25 gui hang
495
2017-01-19 16:12:22
0868000029
26/12 âm lịch nhan hang
496
2017-01-19 16:32:15
0941366885
Nhận hàng vào 26 hoặc 27 âm.25 âm gửi
497
2017-01-19 16:35:56
01212743008
25 giao hàng: CHỢ BẮP - TÂY NINH
498
2017-01-20 08:18:24
0907351597
25 âm lịch bat dau gui hang vietcombank
499
2017-01-20 09:09:47
0937996131
ngay 23 gui gui nhà xe thảo hồng 7h sang nha xe xuat phat
500
2017-01-20 09:33:26
01659018982
Chuyển đi Đà Nẵng
501
2017-01-20 09:42:02
0931272712
nhận hàng tại siêu thị
502
2017-01-20 09:33:53
01652238744
23/12
503
2017-01-20 09:42:36
0984514612
lấy hàng tại công ty ngày 23/12
504
2017-01-20 10:18:03
0973644321
nhận hoa vào ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25/12 âm lịch)
505
2017-01-20 10:55:19
0989599595
ngày 24 tự lên công ty lấy hàng
506
2017-01-20 11:12:11
01208008376
22/01 dương lịch
507
2017-01-20 12:10:18
0906837272
XE THUẬN HƯNG, 25/12 0753815614 giao cho nhà xe. khách thanh toán cho nhà xe.
508
2017-01-20 12:12:50
01214640868
nhận hàng ngày 25 âm -cọc 19.000.000 ngày 11/01
509
2017-01-20 13:50:17
0963719387
25/12
510
2017-01-20 14:31:19
0947997479
24 âm gửi 2 thùng 1 đỏ 1 vang , 25 âm gửi còn lại Gửi xe Thanh Hương sđt: 0636.52.6666 ghi Gửi Quân buôn Hồ cọc 5tr chuyển khoản 10tr tiền mặt ngày 19/1
511
2017-01-20 14:59:32
0911662665
Thanh toán tại công ty bằng tiền mặt. Chuyển hang qua nhà xe Tuấn Anh
512
2017-01-20 15:18:34
0968773775
toi 25 am gui xe Hùng cường
513
2017-01-20 15:32:31
0975431076
Sáng 25 âm lịch
514
2017-01-20 16:21:18
0909611577
chuyển hàng ngày 24 âm lịch.
515
2017-01-20 16:37:33
0972645935
25/12 âm lịch
516
2017-01-20 16:38:41
0935611117
26 nhan hang
517
2017-01-20 17:20:27
0902663669
Thanh toán trực tiếp tại siêu thị
518
2017-01-20 18:19:27
0933309900
23 tháng 01 năm 2017. Hoa lớn đẹp và búp chưa nở gần gần nở. Đảm bảo loại 1 đẹp giúp em nha
519
2017-01-20 20:54:01
0987677597
Lấy hàng trực tiếp, đã cọc 50 000 000đ + 20.000.000đ
520
2017-01-20 21:20:36
0975431076
trong buổi sáng 25 âm lịch nhận hàng
521
2017-01-20 21:20:53
0975431076
trong sáng 25 âm lịch nhận hàng
522
2017-01-21 08:21:35
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
523
2017-01-21 08:28:21
0933309900
23 tháng 01 năm 2017. Hoa lớn đẹp và búp chưa nở gần gần nở. Đảm bảo loại 1 đẹp giúp em nha
524
2017-01-21 08:37:36
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
525
2017-01-21 08:42:40
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
526
2017-01-21 08:46:21
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
527
2017-01-21 08:52:35
0975431076
25 âm lịch
528
2017-01-21 09:23:22
0975431076
25 âm lịch giao hàng: Thị trấn đông phú quế sơn quảng nam
529
2017-01-21 09:51:26
0919181284
22/01/2017 Nhằm ngay 25 tết al
530
2017-01-21 10:09:30
0919181284
22/01/2017 Nhăm ngày 25 tết al
531
2017-01-21 11:12:42
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
532
2017-01-21 11:15:27
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
533
2017-01-21 11:18:16
01208008276
ngày 25 am lich nhan hang
534
2017-01-21 14:57:31
0968288318
25 âm lịch
535
2017-01-21 14:59:42
0968288318
25 âm lịch
536
2017-01-21 15:01:26
0968288318
25 âm lịch
537
2017-01-21 16:12:38
0933508225
24/12
538
2017-01-21 16:16:53
0968288318
26 âm lịch
539
2017-01-21 18:48:28
0901377701
25/12
540
2017-01-21 19:55:16
0908178568
ngày 27 âm lịch
541
2017-01-21 20:08:16
0945058048
ngày 26 âm nhận hang, 25 gởi hàng
542
2017-01-22 00:45:00
0988392792
26
543
2017-01-22 10:58:58
0972587855
Chuyển khoản ngân hàng VCB Lê Văn Tiến
544
2017-01-22 11:02:08
0972587855
26 âm lịch
545
2017-01-22 11:14:06
0944516056
thanh toán trực tiếp
546
2017-01-22 12:38:58
01633036192
nhân hàng và thanh toán tiền mặt tại siêu thị
547
2017-01-22 13:34:17
0905881309
25 âm tự đến công ty
548
2017-01-22 13:42:56
0918102069
NHẬN HOA TẠI CÔNG TY NGÀY 25/12
549
2017-01-22 15:10:33
0911662665
Thanh toán tại công ty bằng tiền mặt. Chuyển hang qua nhà xe Tuấn Anh
550
2017-01-22 15:24:03
0905881309
25 âm tự đến công ty
551
2019-12-15 12:17:53
0906119916
HOA ĐẸP NHÉ
552
2019-12-27 16:47:10
0931116361
Khoảng ngày 10 âm lịch a chyyeern hàng, 2 -3 hôm sau e nhận được là ok ạ.
553
2020-01-01 21:26:55
0978449586
Hàng Chậu nhận ngày 20, Hàng cành nhận ngày 24 Âm lịch. Tổng 4 thùng x 350 = 1.400.000 đồng. Tổng 23.850.000 +1.400.000 = 25.250.000 vnđ. Cọc 15.250.000 còn 10 triệu đồng.
554
2020-01-03 13:09:58
0965864168
Đặt cọc trước 23.500.000 VNĐ. Còn lại 20.000.000 VNĐ. Có Hợp Đồng đặt cọc và phiếu báo giá này chứng nhận. Nhận và lấy hàng tại công ty vào ngày 16/12/2019 Âm Lịch.
555
2020-01-04 10:19:08
0989167441
Ngày nhận hàng 27/12 Âm lịch
556
2020-01-05 05:29:17
0973400713
Ngày nhận hàng ngày 27âl
557
2020-01-08 21:24:53
0902104367
Lấy Hàng ngày 23 Âm Lịch tại tphcm
558
2020-01-09 11:49:33
0352231778
Nhận hàng trước ngày 20 Âm lịch , Bao tiền ship về Vũng Tàu cước xe 250 * 5 thùng= 1250k
559
2020-01-10 11:11:10
0826899979
Giao hàng ngày 12-13 để 14 chị đưa đi côn đảo. Tổng 3 Thùng lần 2 5 triệu Tiền xe khách tự trả
560
2020-01-11 13:38:25
0913256789
ngayf nhận
561
2020-01-11 17:16:47
0902023478
giảm giá mỗi chậu 5.000* 100 = thu đủ 7.500.000
562
2020-01-12 09:49:56
0778383837
nhận hàng hôm nay(18-1-2019)
563
2020-01-14 10:36:34
0979124010
nhận hàng ngày 26 âm lịch
564
2020-01-14 11:07:21
0988250583
Nhận ngày 28 âm lịch
565
2020-01-14 11:58:07
0853959498
ngày 26 nhận hàng
566
2020-01-14 14:13:30
0905077188
Nhận hàng ngày 26 âm lịch
567
2020-01-14 16:23:53
0853959498
hoa chậu ngày 21 nhân hàng cước xe ngày mai 250* 3=750k Hoa ly cành nhận ngày 25 cước xe ngày 25 250* 4=1000k
568
2020-01-15 11:50:26
09899007246
23 âm lịch nhận hàng Note: chậu trung lấy giá 85
569
2020-01-15 14:51:37
0853959498
nhận hàng ngày 22 âm lịch
570
2020-01-15 15:23:33
0988077209
Nhận hàng ngày 26 âm lịch Note:chậu 150 x 65 cành 120 x 165. Tổng 6 thùng x 250=1.500.000 Tổng Hoa 31.300.000 - 1.750.000 = 29.550.000 + 1.500.000=31.050.000. Cọc 15 triệu còn 16.050.000 đồng
571
2020-01-16 09:53:25
0848033777
hàng chậu nhận 24, hàng cành nhận 26 al note:ly 5 tai tính 170, chậu giá 70=1.300.000 đơn chậu đi bt đơn cành hủy
572
2020-01-18 22:05:24
0903176827
Ngày 26 âm lịch, ngày 20/01/2020
573
2020-01-16 11:39:41
0905077188
Nhận hàng 27 âl
574
2020-01-16 14:10:54
0979124010
Nhận hàng 26 âl khách mua thêm nên vẫn tính giá cũ Tổng 15.000.000
575
2020-01-16 14:28:33
0334226884
nhận ngày 26 Âl ( trả lại khách 500.000)
576
2020-01-17 12:00:54
0989167441
Nhận hàng ngày 26 âl cước xe 500 1 thùng ( 500 x 4) = 2.000.000
577
2020-01-17 13:10:13
0989167441
Nhận hàng ngày 26 Âl
578
2020-01-17 13:37:55
0988250583
Nhận hàng 27 âl
579
2020-01-24 21:48:25
0979110920
25/1/2020
580
2020-03-30 22:08:23
0983339533
Giao hoa bup
581
2021-01-18 16:43:54
0979765010
Lùn lấy 3 màu
582
2021-01-19 16:34:43
0392927830
Giảm giá 1 bó 5000 đồng, tiền vận chuyển khách chịu, khách lên tận vườn mới đóng hàng ngày 27 âm lịch
583
2021-01-27 20:37:43
0904145522
23 âm lịch
584
2021-01-31 20:58:34
0383859326
21 tháng chạp
585
2021-02-02 15:54:37
0964212867
Nhận hàng vào ngày 25 tháng chạp, 1 chậu địa lan Đà Lat xanh Hải Yến 20 bông.
586
2022-01-14 14:49:16
0376373120
Hoa Ly đo. 50 châu
587
2021-12-15 13:54:40
0962946612
Hoa ly 120 bó(3thùng) Cúc lưới loại 1:500 Cúc kim cương:300 Cẩm chướng 100
588
2021-12-15 20:33:23
0707136649
10bó Ly Ly.Lay ơn Cúc cat tuong .tứ quy
589
2021-12-15 21:19:36
0817010168
Hoa huệ đỏ, số lượng 3000 bông
590
2021-02-02 17:01:47
0979883744
Ngày 25 tháng chạp nhận hàng, 1 chậu địa lan Đà Lạt Vàng Golden 16 bông
591
2022-01-07 13:31:27
0905725200
Hoa cúc lưới cũ, hoa ly cành 5 cánh, hoa chậu
592
2022-01-08 07:13:50
0985711623
Ly cành cúc lưới lay ơn
593
2022-01-14 17:40:46
0364958969
2 thùng Ly Ù vàng 5 tai 3 thùng hoa cúc lưới
594
2022-01-06 20:55:18
0976227337
595
2022-01-06 21:21:16
0906378137
Cac loai hoa ly chau, hoa dia lan
596
2022-01-07 11:50:02
0917130646
Hoa ly chậu trắng, vàng, hồng
597
2021-12-15 23:25:44
0987107723
Tất cả các loại hoa Ly chậu
598
2021-12-30 21:00:58
0385053122
Hoa ly lun
599
2022-01-02 10:16:32
0354500632
Hoa ly vàng nhọn 4tai,5tai hoa ly hồng thơm 4 tai 5 tai,có hoa đỗ quyên chậu nhỏ ,hoa lay ơn
600
2022-01-02 12:28:27
0972609651
Hoa ly: 50 bó Hoa lay ơn: 50 bó Hoa ly chậu: 100 chậu
601
2022-01-05 11:31:40
0909472601
200 cúc 150 lay ơn 50 ly
602
2022-01-05 11:56:38
0333327627
603
2022-01-10 19:15:53
0935405956
604
2022-01-05 21:19:24
0913344555
Hồ điệp 1 ngồng và hai ngồng hoa. 100 cốc
605
2021-12-17 16:31:46
0943364897
Ly hồng thơm 5tai, vàng thơm 5 tai, hoa hồng các màu, lan hồ điệp chậu
606
2021-12-17 19:43:48
0944184644
Ly lùn chậu đủ màu
607
2022-01-10 16:04:27
0948517868
608
2021-12-17 23:00:27
0985217216
Lý ù cành .lý ù chậu .lay ơn đỏ .lay ơn vàng
609
2021-12-18 12:44:14
0909472601
Cúc, ly, lay ơn tầm 250b
610
2021-12-19 09:47:02
0372786671
hoa ly ù đỏ, ù vàng, ù hồng loại 3,4,5 tai
611
2021-12-22 15:59:53
0906301769
Lay ơn đỏ 30, vàng 10, cúc cánh mai 10, cẩm chướng 10, cúc lưới 10, hoa tulip đủ màu 5 chậu nhận ngày 26 tết
612
2021-12-24 10:13:35
0343577048
200 bình hoa lay ơn. 100 bình cúc trứng. 50 bình hoa ly. 50 bình hoa salem
613
2021-12-26 00:37:22
0363390501
1. Hoa Hải Đường (chậu): 50 2. Hoa Tulip (chậu): 50 3. Hoa Anh Thảo (chậu): 50 4. Hoa Lay ơn (cành): 50 bó 5. Hoa Đồng tiền (cành): 600 cành 6. Nụ tầm xuân: 5000 cành
614
2021-12-26 13:46:54
0375596460
Cuc at,cuu luoi,cuc chen,cuc canh dai,cuc bi.
615
2021-12-27 18:17:24
0966226307
lay ơn, 2000 bó
616
2022-01-11 10:30:13
0983274613
Xin mua 1 thùng. Màu vàng, tím và trắng. Loại 2 vòi:Tím 4, vàng 10; trắng 6. Xin hỏi có không ạ. Giá như thế nào?. Xin cảm ơn.
617
2021-12-27 20:05:18
0389234079
Hoa ly 100
618
2021-12-28 10:52:43
0966547114
Trên 100 bó ly 3 loại
619
2021-12-28 12:10:39
0704644479
Hoa ly 50 bình, hoa lưỡi hổ 50bình
620
2021-12-28 16:36:56
0969547466
Hoa Cúc
621
2022-01-12 08:18:41
0942790116
622
2022-01-12 11:51:02
0937629917
Hoa Ly ù (chậu) 1000 chậu
623
2022-01-14 18:47:52
0983882448
Hoa địa lan xanh Úc Số lượng: 30 cành Chia 15 cành/chậu
624
2022-01-14 18:52:31
0819396264
hoa ly chậu 5 cách, số lượng 500 chậu.
625
2022-01-14 18:52:34
0819396264
hoa ly chậu 5 cách, số lượng 500 chậu.
626
2022-01-15 21:54:36
0967117512
200 cành Ly 5 tai trở lên. trong đó 135 cành Ly hồng 65 ly vàng. chi phí vận chuyển về Nam Đàn Nghệ An là bao nhiêu? đặt cọc bao nhiêu % tiền cước. thời gian nhận hàng là bao lâu
627
2022-01-16 11:01:39
0939825201
Ly chậu 500 chậu 200 đỏ 300 vàng Cúc lưới 5 thùng
628
2022-01-16 15:30:26
0972512030
Hoa ly chậu lùn 50c vàng và đỏ 50c
629
2022-01-17 08:42:32
0985485485
Hoa địa lan xanh đậm Số lượng: 7 cành
630
2022-01-17 13:32:14
0915601545
Ly cánh kép, 5 tai. 200 bó
631
2022-01-17 14:00:44
0939893987
Lan Cam lửa, chậu 9 cành
632
2022-01-19 11:03:47
0971588786
100 châu hoa ly lun màu vàng, 100 chậu ly lun màu đỏ- 60 châu lan hồ điệp vàng 40 lan hồ điệp tím
633
2022-01-19 10:19:30
0987843877
Địa lan hoàng hậu vàng 9 cành
634
2022-01-19 15:24:10
0902415684
Hoa ly ù ,cúc, hoa ly nhọn, ly thơm
635
2022-01-19 21:14:57
0975506571
Hoa ly chậu.. Số lượng (150 chậu)
636
2022-01-19 22:03:39
0347857022
100 chậu hoa Ly lùn 2 màu
637
2022-01-19 22:48:01
0869956419
Hoa ly cắm bình 30 bó
638
2022-01-20 10:23:55
0337290575
Các loại 100 bó
639
2022-01-20 16:23:51
0936356189
trước 26 Tết
640
2022-01-20 17:49:46
0982287342
641
2022-01-20 17:52:02
0902415684
Hoa ly lùn chậu: màu đỏ 100 chậu. Màu vàng: 100 chậu vàng
642
2022-01-20 19:41:04
0967341699
hoa ly lùn ( 50 đỏ, 50 vàng)
643
2022-01-20 20:01:59
0967341699
ly lùn chậu ( 75 đỏ, 75 vàng)
644
2022-01-21 09:41:29
0978625278
Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn (50c) Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn (50c)
645
2022-01-21 13:24:33
0973307816
Hoa ly 100 chau mâu vang, 100 chau mau đo
646
2022-01-21 13:56:47
0948818218
Hoa Ly cành cắm bình loại 5 tai 50 bó, nữa đỏ nữa vàng hoa lay ơn 50 bó
647
2022-01-21 15:20:43
0962468132
Ly hồng thơm 5 tai 100 bó, ù đỏ 5 tai 30 bó, ù vàng 5 tai 30 bó
648
2022-01-21 17:59:56
0908200558
Hoa ly ù vàng, đỏ, mỗi loai 50 bó
649
2022-01-22 11:25:40
0987843877
Địa lan hoàng hậu vàng 9 cành
650
2022-01-22 11:25:43
0987843877
Địa lan hoàng hậu vàng 9 cành
651
2022-01-22 11:41:31
0942884234
Cúc đại đóa: 100 bó Lay đơn đỏ vuông: 80 bó Lay ơn vàng : 50 bó Ly đỏ bacadi 3 tai: 20 bó Ly vàng chanh 3 tai: 15 bó
652
2022-01-25 10:33:44
0944227939
Địa lan xanh, số lượng 9 ngồng
653
2022-01-25 21:51:40
0919328597
Hoa ly Đà Lạt 20 bó Hoa ly 10 bó hổng 4 tai
654
2022-02-08 11:56:34
0338795741
655
2022-05-31 10:51:02
0918404244
+ Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai( 5 cành 1 bó): 10 bó. + Hoa Ly vàng nhọn 3 tai( 5 cành/1 bó): 10 bó
Tổng tiền cọc: 964,186,000VND